https://dierpas.nl/
Sluiten
Links en Informatie

Voor meer informatie omtrent huisdieren kunt u de volgende internetsites raadplegen:

Huisdiererzekeraars:
www.proteq.nl  Veruit de grootste huisdierverzekeraar in Nederland, reeds jarenlang in ons land aanwezig met goede eerlijke service en een vlotte afhandeling van aanvragen.

Organisaties:
Website LICG , wordt vanuit de overheid ondersteund informatiecentrum voor huisdieren. Hier kunt u informatie inwinnen over  vragen als: welke huisdierkeuze is de best passende voor mij. 


DNA Onderzoek:
Van Haeringen Laboratorium (VHL) is een gerenommeerd en gecertificeerd laboratorium, gespecialiseerd in DNA technieken met wereldwijde bekendheid op basis van materiaal afkomstig van dieren. Ga naar http://www.vhlgenetics.com voor meer informatie. 


NDG:
www.NDG.nl De website van de Nederlandse Databank Gezelschapdieren biedt u de mogelijkheid om 24 uur per dag informatie op te vragen over de eigenaar van een gevonden huisdier.

 
Log In